Akademia Wynagrodzeń

Zaprasza na szkolenie

Dla zarządów, dyrektorów personalnych, dyrektorów finansowych i operacyjnych, comp & benów, HR menedżerów, HR Business Partnerów, osób odpowiedzialnych za budżety wynagrodzeń.

Organizatorzy:

Partner merytoryczny:

Szkolenie rozpocznie się już za:

00
Dni
00
Godzin
00
Minut
00
Sekund

Termin szkolenia:

22-23 sierpień 2024r.

So Stay Hotel

ul. Kartuska 18

80-104 Gdańsk , PL

Zdobywaj wiedzę i wygrywaj !

Program

01. Strategia Total Rewards. Teoria i praktyka.

W tej części w formie warsztatowej zaprezentujemy nowoczesne podejście do profesjonalnego zarządzania wynagrodzeniami. Przedstawimy ideę wynagradzania, model Total Rewards i określimy poziom dojrzałości organizacji w zakresie zarządzania wynagrodzeniami

02. Job Architecture. Porządek przede wszystkim.

W tej części zaprezentujemy na przykładach modele architektury stanowisk dobrane do Państwa branż i organizacji. Pokażemy jak badać spójność i sprawiedliwość wynagrodzeń. Zaprezentujemy przykłady. Poruszymy temat badania luki placowej. Przyjrzymy się zapisom dyrektywy o przejrzystości wynagrodzeń.

03. Transparency Directive. Aspekt formalno-prawny.

W tej części omówimy nowe regulacje dotyczące przejrzystości wynagrodzeń. Na przykładach pokażemy jak przygotować organizację do wdrożenia dyrektywy o transparentności wynagrodzeń.

04. Benchmark & Pay Structure. Rynek i polityka wynagrodzeń.

W tej części zaprezentujemy jak budować siatki i tabele płac. Jak wybrać rynek odniesienia i przeprowadzić analizę konkurencyjności. Jak definiować politykę płacową i jak ją komunikować.

05. Pay Structure. Siatki płac i podwyżki.

W tej części omówimy proces podwyżkowy i stosowanie macierzy podwyżkowych. Pokażemy jak zarządzać wynagrodzeniami w czasach 2-cyfrowej inflacji i w procesach M&A.

06. Bonus Plan. Systemy premiowe w praktyce.

Jak skutecznie motywować pracowników do realizacji celów biznesowych? Jak ich nagradzać? Jak zdefiniować grupy premiowe i schemat premiowania? Jaki jest wzór na krzywą premiową? Jak przygotować regulamin premiowania?

07. Podsumowanie i zakończenie.

Ustalenie terminów konsultacji indywidualnych online.

Przekaż swoje oczekiwania

Konsultacje

Warsztat poprzedzi konsultacja indywidualna z wybranym trenerem, w trakcie której omówiony zostanie program i zebrane zostaną oczekiwania Uczestnika (spotkanie online 1 godzina – termin uzgodniony mailowo). Po warsztacie odbędzie się jeszcze jedna lub dwie sesje online z wybranym trenerem w łącznym wymiarze 3 godzin, w trakcie których będzie można omówić konkretne zagadnienie w organizacji.

Trenerzy

Joanna Liksza

Propeople

Robert Manikowski

Keystone Business Advisory

Akademia

Wynagrodzeń

Dla zarządów, dyrektorów personalnych, dyrektorów finansowych i operacyjnych, comp & benów, HR menedżerów, HR Business Partnerów, osób odpowiedzialnych za budżety wynagrodzeń.

Czas trwania: 16 godzin szkoleniowych

Forma zajęć: stacjonarna + plus konsultacje online

I sesja warsztaty stacjonarne – 6 h

II sesja warsztaty stacjonarne – 6 h

Konsultacje indywidualne (4h)

Termin i miejsce warsztatów:

22-23 sierpień 2024

So Stay Hotel

ul. Kartuska 18

80-104 Gdańsk , PL

Zespół trenerski: Joanna Liksza, Robert Manikowski.

Program szkolenia:

Dzień 1

22.08.2024r. 11:00-17:00

  • Strategia Total Rewards. Teoria i praktyka.
  • Job Architecture. Porządek przede wszystkim.
  • Pay Structure. Siatki płac i podwyżki.

Dzień 2

23.08.2024r. 9:00-15:00

  • Benchmark & Pay Structure. Rynek i polityka wynagrodzeń.
  • Pay Structure. Siatki płac i podwyżki.
  • Bonus Plan. Systemy premiowe w praktyce.
  • Podsumowanie i zakończenie.


Koszt szkolenia:

2500,- PLN + VAT (cena nie uwzględnia zakwaterowania)


Weź udział:

Masz pytania?